Condicions de venda

Les presents condicions de venda, regularan expressament les relacions sorgides entre Mobles Noguer SL, amb domicili a Santa Coloma de Farners, carrer Sant Sebastià, 104-106 i amb NIF B17063041 (d'ara endavant elmeunado.com) i els tercers (en endavant "Usuaris") que utilitzin el portal d'internet www.elmeunado.com (d'ara endavant el "Portal"), així com amb els tercers que contractin els productes oferts a través del mateix.
Elmeunado.com es reserva, el dret a modificar sense avís previ i en qualsevol moment la presentació i configuració del Portal.
Totes les condicions de venda exposades en el present document, han de regular totes les vendes que es realitzen a la botiga virtual de elmeunado.com.
Elmeunado.com es reserva el dret d'afegir o eliminar productes, promocions i ofertes de la botiga online en funció de la disponibilitat i circumstàncies.
En utilitzar aquesta pàgina web, l' usuari reconeix haver llegit i entès tots i cadascuna de les condicions d'aquest contracte i accepta les mateixes en tots els seus termes. L' ús del servei per part de l' usuari ha de ser just acceptant les condicions del contracte. Elmeunado.com com a propietari d'aquesta web, es reserva el dret de canviar qualsevol terme o condició quan li sembli convenient. Aquests canvis es consideraran acceptats per l' usuari si aquest continua fent ús del servei passades les dues setmanes des de la data de publicació d'aquests canvis.

 

CONDICIONS GENERALS:

 - Els preus dels articles poden patir variacions, però sempre s'aplicarà el preu que tingués el producte el dia de la confirmació de la comanda, amb independència del dia del lliurament.

 - Les presents condicions generals de venda es regeixen per la legislació vigent a Espanya en la matèria. Per a qualsevol litigi o diferència que pogués sorgir dins de la relació comercial de la botiga en línia de elmeunado.com amb els seus clients, podran regir-se pels jutjats i tribunals de Girona.

 - Totes les característiques dels productes de la botiga en línia de elmeunado.com estan acuradament especificades, sí advertir, que els colors poden patir petites variacions a causa del navegador d' internet o a la pantalla utilitzada per l'usuari.

 - Per a qualsevol aclariment o reclamació, el client es podrà dirigir a les següents adreçes:

El Meu Nadò

Apartado de correos 202

17430 Santa Coloma de Farners (Girona)

972 843 974 info@elmeunado.cat

Les vendes a distància realitzades, seran regulades per la legislació espanyola vigent en la matèria.
L'emplenament i enviament de la comanda expressa l'adhesió plena i sense reserves a totes i cadascuna de les Condicions de venda, tal com s'indica en la casella "Accepto les Condicions de venda i Avís legal" de la comanda.
Un cop emplenada la comanda, amb totes les dades sol·licitades com a obligatoris, elmeunado.com emetrà immediatament una confirmació de la comanda a l'adreça de correu electrònic indicada en la comanda.
Si en el moment de recepció d'una comanda no estigués el producte sol·licitat disponible, elmeunado.com li ho comunicarà al client perquè pugui optar per esperar a que estigui disponible, canviar-lo per un altre producte similar o directament anular la comanda. Elmeunado.com opera en el territori Espanyol peninsular.
Tots els preus que apareixen al portal inclouen els impostos corresponents.

FORMES DE PAGAMENT:

Targeta de crèdit
Aquest servei és el més utilitzat pels nostres clients i el aconsellat pel portal, perquè no li ocasiona despeses, és segur, ràpid i còmode.
Acceptem gairebé totes les targetes de Crèdit i Dèbit del Mercat.

Transferència Bancària
Podeu utilitzar aquesta forma de pagament, li indicarem, el nº de compte en què efectuar la transferència, en la confirmació de comanda que rebi quan finalitzi el procés de compra a nom de Mobles Noguer SL.
Quan faci la transferència haurà d'indicar com a beneficiari a Mobles Noguer SL, en concepte d'indicar, el nº de comanda que li hem indicat a la confirmació de comanda emesa.
Les despeses bancàries que s'ocasionin per aquesta transferència van a càrrec seu.

PayPal
També pot utilitzar aquesta forma de pagament si ho desitja, aquesta forma de pagament és molt segura i còmoda.

Tots els pagaments es realitzaran en euros i en qualsevol de les formes de pagament triada. La comanda es considerarà realitzat quan confirmem l'ingrés en el nostre compte.

GARANTIA DELS PRODUCTES:

Tots els productes oferts per elmeunado.com són productes originals de la marca i nous. Tots els productes compten amb una garantia de 2 anys des del moment del lliurament.
No obstant això, i en base al que disposa la Llei 2372003, de 10 de juliol, de Garanties de Venda de Béns de Consum, es presumeix que tots els defectes que es manifestin dins dels 6 primers mesos, es deuen a errors de fabricació, per la qual cosa procedirem a la reparació o substitució del producte, sempre que no hagi estat manipulat pel comprador o terceres persones.
A partir d'aquesta data, serà deure del client demostrar que són errors de fabricació i no errors deguts a l'ús.
En cas de garantia o reparació se li informarà del procediment a seguir, ja que depenent del fabricant, es gestionarà de diferent forma.
El client sempre ha de comunicar a elmeunado.com la incidència del producte al tel.:972.843.974 o al mail info@elmeunado.cat i respondrem sempre per buscar la solució més ràpida i adequada.